YEKAD - Yek Adım Eğitim ve Dayanışma Derneği

0312 332 32 61

Yenimahalle'de Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi

Destekleyen Kurum: İçişleri Bakanlığı 

Aile içi iletişimde farkındalığı artırmak, hoşgörüyü yaymak ve hataları görüp düzeltebilme yollarını göstermek amaçlarıyla, bu mesajların verildiği bir tiyatro oyunu sergilemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. “Hayal İçinde Aile” adlı tiyatro oyunu, 15 gösterim şeklinde sahneye konuldu. Son iki gösterim ise sadece erkeklere sunulmuştur. Toplam 8300 kişi oyunu izlemiştir. Tiyatro kapsamında düzenlenen gala programı sonrasında aile içi iletişim konulur seminerler yapılmıştır. Ayrıca Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Çalıştayı düzenlenerek, çalıştay raporunun da yayınlanmasıyla elde edilen veriler kamuoyu ile paylaşılmıştır.  

FOTOĞRAF GALERİSİ