YEKAD - Yek Adım Eğitim ve Dayanışma Derneği

0312 332 32 61

Misyon

Kadınlarımızın sosyal ekonomik kültür ve karar alma süreçleri gibi hayatın her alanında her safhasında daha etkin ve verimli yer almaları için araştırma geliştirme ve eğitim savunuculuk ve lobi çalışmaları yürütmektir.

  • YEKAD; Her birey için demokrasinim vazgeçilmez olduğuna inanır.
  • YEKAD; Milli ve manevi değerlerin korunması ve yeni nesillere aktarılması gerektiğine inanır.
  • YEKAD; Her bireyin eşit hak ve özgürlüklere sahip olduğuna inanır.
  • YEKAD; Toplumsal farklılıklarımızın kültürel ve ekonomik zenginliğimiz olduğuna inanır.
  • YEKAD; toplumsal kalkınmanın birey olarak kadının güçlenmesinden geçtiğine inanır.