YEKAD - Yek Adım Eğitim ve Dayanışma Derneği

0312 332 32 61

Başkan Yardımcısının Mesajı

ANADOLU KADINI VE EĞİTİM

Kadınlar sadece evlatlarını doğurmakla kalmazlar, aynı zamanda bir toplumu doğurur, bir toplumu inşa ederler.

Bizi millet yapan, bizi birbirimize kenetleyen değerlerin yaşatılmasında, kültürümüzün geleneklerimizin devam ettirilmesinde en büyük pay kadınlarımıza aittir. Geleceğe umutla bakan, çalışkan, idealist bir neslin yetişmesine en büyük katkıyı değerli kadınlarımız yapmaktadır.

Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi sosyal statüde yaşarsa yaşasın, tüm kadınlar yüreklerinde taşıdıkları merhamet, iyilik güzellik, sabır, adalet ve eşitlik gibi erdemlerle hayatlarımıza ışık tutmaktadır. Yürekleri huzurla dolu olan kadınların olduğu bir ülke, dünyanın en müreffeh ülkesidir.

Hiçbir kimse, kadınların toplumun dışına itilmesini, hak ettikleri değeri görmemesini örtemez, mazur gösteremez.

İşte YEKAD, böyle bir bilinçle, böyle bir inançla kuruldu. Yüreğine dünyayı sığdırıp dünyaya meyil etmeyen kadınlarımızın, bir araya gelerek kurmuş olduğu derneğimiz, kadınlarımızın toplumdaki rolünü, olması gereken çizgiye getirme çabasındadır.

Sevil ALTIPARMAK

YEKAD Eğitim ve Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı