YEKAD - Yek Adım Eğitim ve Dayanışma Derneği

0312 332 32 61

Vizyon

Yeni Türkiye içerisinde demokrasi kültürünün geliştirilmesinde maddi ve manevi değerlerin korunarak toplumda güçlü kadınlar yetiştiren ve birey olarak kadınların sosyal, ekonomik eğitim ve kültür alanlarında daha etkin ve verimli rol almasını sağlayacak sivil organizasyonlar oluşturan ve bu organizasyonların Gelişimlerine katkı veren, var olan sivil organizasyonlar arasında iletişimi ve koordinasyonu sağlayan ulusal ve uluslar arası bir merkez olmaktır.