YEKAD - Yek Adım Eğitim ve Dayanışma Derneği

0312 332 32 61

Başkanın Mesajı

Bir toplumdaki dayanışmayı, paylaşmayı, gücü ve ihtişamı belirlemek için, o toplumdaki ‘aile’ yapısına göz gezdirmek yeterli gelecektir. Aile bütün toplumlarda ve bütün dinlerde kutsal bir kurum olarak kabul edilir. Böylesine kutsiyet arz eden bir kurumun; çileyi keyfe, meşakkati zevke, yaşamı hazza dönüştürmesi beklenirken, ne yazık ki ve hazin ki bazen aile; çilenin, meşakkatin, felaketin adı olarak çıkar karşımıza. Bir de boşanmaların neredeyse evlenmelere denk orana gelmiş olduğunu gözlemledik. Bu durum bizi ‘aile’ kurumu ile ilgili düşünmeye ve son tahlilde bir şeyler yapmaya itti. Peki, meşakkat ile zevk arasındaki, o derin uçurumun biz kadınlar ne anlamlar çıkarmalıyız? Hiçbir şey düşünmeden, hiçbir sorumluluk üstlenmeden boş boş televizyona bakabilmek, vazifelerden ve yükümlülüklerden sıyrılabilmek, kendimizi hesaba çekmeden öylece durabilmek mi gelir elden?

Belki de aile içindeki huzursuzlukta, erkeğin mesuliyeti kadınınkinden daha büyüktür. Ancak biliyoruz ki, değiştirebileceğimiz yegâne varlık kendimiziz. Kadınlar olarak yaptığımız hataları görüp düzeltmeye, kendimizi değiştirmeye yönelikti. Köhne binalar bile gençleşirken, kurmuş otlar bile tazelenirken, yeterli özen ve emekle şu hayatta her yenilenirken, insan nasıl değişmez, değişmezdi?

İnsan gayet tabi değişirdi. Bilsinler istedik. Sadece yaptıklarımızdan değil, yapamadıklarımızdan da sorumluyuz. Artık 10 yıl önceki Türkiye ve onun şartları yok. Dolayısıyla kabahati zamana ve şartlara atmak gibi bir lüksümüz de yok. Kadınlarını eğitmeyen, kendisi için reva gördüğü hakları kadınlardan esirgeyen, kadın zarafetini ve şefkatini istismar eden hiçbir toplumun medenileşme imkânı ve ihtimali yoktur. Bu kitapçık, bu maksatla basılmıştır. Bu proje, medenileşme deryasında damla olma umudunu taşımaktadır. Umuyoruz ki, ”Toplumun tutkalı aile, ailenin tutkalı kadın” diye çıktığımız bu yolculuktan hasıl olacak sonuçlarla toplum olarak hafıza kaybına uğradığımız değerlerimiz can bulur. Biz bunun için; saatler, haftalar, seneler boyu aşkla, muhabbetle, tutkuyla didinmeye, karınca gibi çalışmaya hazırız.

Peki, siz üzerinize düşeni yapmaya hazır mısınız?

Nazan AKIL AYTOP

YEKAD Başkanı