YEKAD - Yek Adım Eğitim ve Dayanışma Derneği

0312 332 32 61

30.03.2024 Olağan Genel Kurul

30.03.2024 Olağan Genel Kurul

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının 30.03.2024 tarihinde saat 14.00’da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Toplantı Salonunda aşağıdaki gündeme göre yapılmasına çoğunluk sağlanamaması halinde 06.04.2024 tarihinde aynı yer, saat ve gündem ile yapılmasına, genel kurula katılma hakkı olan tüm üyelere duyurulmasına karar verilmiştir.

Gündem

1.Açılış ve yoklama
2.Divan kurulunun okunuşu
3.İstiklal Marşı
4.Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve kabulü
5.Denetleme kurulu raporunun okunması ve kabulü
6.Yönetim Kurulu başkanının konuşması
7.Dernek organlarının seçimi
8.Dilek ve temenniler
9.Kapanış